Završna konferencija, 24.11.2020.

Radionica Ravnopravnost za sve, Osijek, 23.-24.1.2020.

Radionica Ravnopravnost za sve, Rijeka, 12.-13.12.2019.

Radionica Ravnopranost za sve, Split, 19.-20.11.2019.

Obilježavanje dana jednakih plaća, Teatar &TD, Zagreb, 4.11.2019.

Predstavljanje projekta u sklopu predavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 9.5.2019.

Predstavljanje projekta na sastanku s delegacijom iz Gruzije, Zagreb, 4.4.2019.

Predstavljanje projekta u sklopu predavanja za studente i studentice s Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19.12.2018.

Uvodna konferencija: predstavljanje projekta u Hrvatskom saboru, 6.11.2018.

Predstavljanje projekta u sklopu predavanja na 10. kongresu studenata prava, 19.10.2018.