Predstavljanje projekta „ Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ u Hrvatskom saboru, 6.11.2018.