Pravobraniteljica rezimirala 2019. za Radio Dubrovnik

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Dubrovnik u kojem se osvrnula na neke od aktivnosti koje je institucija provodila u 2019. Poput EU projekata, istraživanja o ravnopravnosti spolova u rukometu mladih, edukacije za različite ciljane ...

Izrada modela kolektivnog ugovora

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak u vezi izrade modela kolektivnog ugovora, aktivnosti projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. U kolektivnom ugovoru prezentirat će se međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir na području rada, ...

Sastanak s Deloitte Hrvatska

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu s predstavnicama tvrtke Deloitte d.o.o.: Helenom Schmidt, partnericom u odjelu poreznog savjetovanja i voditeljicom SheXO inicijative u Hrvatskoj te Višnjom Matković, menadžericom u odjelu marketinga. Predstavljen je SheXO ...

Partnerski sastanak

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je partnerski sastanak u vezi planiranja budućih aktivnosti i sudjelovanju partnerskih organizacija u pojedinim fazama projekta. Razgovaralo se o provedenim aktivnostima kao što su radionice Ravnopravnost za sve! u Splitu, Osijeku i ...

U Osijeku održana radionica „Ravnopravnost za sve“ u ostvarivanju plaća i mirovina

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održala je od 23.-24. siječnja 2020. u Osijeku u hotelu Osijek posljednju u nizu radionica RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu EU ...

Radionica u Osijeku u medijima

Radionicu Ravnopravnost za sve, koju je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održala u Osijeku 23.-24.1.2020., popratili su Hrvatska radio televizija i Osječka televizija:

Osječka televizija, Dnevnik, 23.1.2020.

HRT Županijska panorama Osijek, 23.1.2020.

Izrada kolektivnog ugovora

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak u vezi izrade modela kolektivnog ugovora, aktivnosti projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Sindikat umirovljenika prezentirao je prijedlog izrađenog modela ugovora te upozorio na nedostatak rodne perspektive ...

Poziv na radionicu u Osijeku, 23.-24.1.2020.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje organizira radionice RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu projekta – “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”, a cilj je podizanje ...

U Rijeci održana radionica „Ravnopravnost za sve“ u ostvarivanju plaća i mirovina

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održala je od 12.-13. prosinca u Rijeci u hotelu Bonavia treću u nizu radionica RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu EU projekta ...