Objavljen je Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama

Objavljen je Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koju je kreirala partnerska organizacija CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Brošura je tiskana ...

Održan sastanak u vezi organizacije završne konferencije

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je partnerski sastanak na kojem se razgovaralo o organizaciji završne konferencije i performansa u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koji će se održati u studenom 2020. godine ...

Održan redoviti partnerski sastanak

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je redoviti partnerski sastanak na kojem je tema bila provedba aktivnosti. Partnerska organizacija Sindikat umirovljenika je predstavio da je objavljen Model kolektivnog ugovora – rodni aspekt kolektivnog pregovaranja za koji su podršku ...

Objavljena je brošura Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja

Objavljena je brošura Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koju je kreirala Partnerska organizacija Sindikat umirovljenika Hrvatske SUH. Brošura je tiskana na hrvatskom jeziku a elektroničke verzije su ...

Izjava za Jutarnji list o rodnom jazu u plaćama

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za Jutarnji list o rodnom jazu u plaćama. Pravobraniteljica je istaknula da su muškarci u 2018. godini u Hrvatskoj prosječno mjesečno zaradili 8837 kn, a žene 7711 kn, pa je prosječni jaz u ...

Održan partnerski sastanak

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je partnerski sastanak na kojem su teme bile produljenje trajanja projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” do kraja 2020. godine te novog rasporeda projektnih aktivnosti. Razgovaralo se o aktivnostima ...

Sastanak s Državnim zavodom za statistiku

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicama Državnog zavoda za statistiku: gđom Lidijom Brković, glavna ravnateljicom; gđom Andreom Galić Nagyszombaty, načelnicom Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima;  gđom Dubravkom Rogić-Hadžalić, načelnicom Sektora demografskih ...

Pravobraniteljica rezimirala 2019. za Radio Dubrovnik

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Dubrovnik u kojem se osvrnula na neke od aktivnosti koje je institucija provodila u 2019., poput EU projekata, istraživanja o ravnopravnosti spolova u rukometu mladih, edukacije za ...

Izrada modela kolektivnog ugovora

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak u vezi izrade modela kolektivnog ugovora, aktivnosti projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. U kolektivnom ugovoru prezentirat će se međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir na području rada, ...

Sastanak s Deloitte Hrvatska

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu s predstavnicama tvrtke Deloitte d.o.o.: Helenom Schmidt, partnericom u odjelu poreznog savjetovanja i voditeljicom SheXO inicijative u Hrvatskoj te Višnjom Matković, menadžericom u odjelu marketinga. Predstavljen je SheXO ...