Uvodna konferencija: predstavljanje projekta u Hrvatskom saboru, 6.11.2018.