Predstavljanje projekta u sklopu predavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 9.5.2019.