Predstavljanje projekta u sklopu predavanja za studente i studentice s Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19.12.2018.