Sastanak pravobraniteljice s predstavnicama resornih tijela državne uprave

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je online sastanak pod nazivom „(Ne)jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj“ kao završne faze EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ kojeg je nositeljica. Pozivu na sastanak odazvale su  se  predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Državnog inspektorata RH i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Nakon uvodne riječi pravobraniteljice Višnje Ljubičić na sastanku je o rodnom jazu u plaćama i mirovinama u RH govorila dr.sc. Mirjana Adamović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (projektnog partnera), o mehanizmima i mjerama za suzbijanje rodnog jaza u plaćama u praksi zemalja EU govorio je savjetnik pravobraniteljice, Josip Šipić, a pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila je smjernice za izradu nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine.

Predstavnice tijela državne uprave su na kraju dale svoj osvrt uz dodatne informacije o aktivnostima koje će se provoditi vezano uz temu, a voditeljica sastanka, Mladenka Morović, obavijestila je prisutne kako će publikacije izdate u sklopu projekta od strane pravobraniteljice i projektnih partnera biti dostavljene svim tijelima s kojima se nada u budućnosti surađivati po svim pitanjima vezanim uz rodni jaz u plaćama i mirovinama te uklanjanje rizika od siromaštva.