Sastanak pravobraniteljice s članovima i članicama saborskih odbora

Kao jedna od završnih aktivnosti EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, organizirala je i drugi radni sastanak pod nazivom „(Ne)jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj“ na koji je pozvala predstavnike/ce odbora Hrvatskog sabora. Pozivu se odazvala predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Renata Sabljar-Dračevac, članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Dragana Jeckov, tajnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Davorin Kajfeš, savjetnica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Snježana Kvesić te potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, Branka Juričev-Martinčev.

Dnevni red je, kao i na jučerašnjem radnom sastanku, obuhvaćao uvodnu riječ pravobraniteljice Višnje Ljubičić koja je ukratko predstavila ciljeve projekta, projektne partnere te aktivnosti, predstavljanje rezultata istraživanja koje je provedeno u sklopu projekta o rodnom jazu u plaćama i mirovinama u RH a o kojima je govorila dr.sc. Mirjana Adamović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, mehanizme i mjere za suzbijanje rodnog jaza u plaćama u praksi zemalja EU o čemu je govorio savjetnik pravobraniteljice, Josip Šipić.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić na kraju je predstavila smjernice za izradu nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine koje su utemeljene na svim saznanjima o zatečenom stanju te rezultatima istraživanja provedenih u sklopu projekta. U raspravi su prisutne predstavnice odbora izrazile zabrinutost zbog podataka do kojih se došlo istraživanjem, pogotovo nepoznavanja mladih da postoji jaz u plaćama, ali i izrazile spremnost na dalju suradnju te pohvalile smjernice koje smatraju dragocjenima. Sudionice su informirane da će u narednih mjesec dana dobiti publikacije sa svim relevantnim podacima i smjernicama kako bi ih mogle nadalje koristiti.