Publikacije

Brošura o projektu “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”

Preuzmi publikaciju
Brošura: Model kolektivnog ugovora – Rodni aspekt kolektivnog pregovaranja

Preuzmi publikaciju
Brošura: Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama

Preuzmi publikaciju
Brošura: Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u RH

Preuzmi publikaciju
Publikacija: Završna studija o rezultatima anketnih ispitivanja

Preuzmi publikaciju
Brošura: Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama

Preuzmi publikaciju