Izrada edukacijskih programa

• Izrada edukacijskog programa i priručnika

• Održavanje radionica u četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka/Pula i Osijek) među predstavnicima/ama kompanija, javne vlasti, sindikata, organizacija civilnog društva te učenicima/ama srednjih škola.