Povećanje vidljivosti teme

• Organiziranje nacionalnih kampanja povodom EU dana jednakih plaća (3. 11.)

• Izrada videa

• Publiciranje izvješća istraživanja

• Objavljivanje članaka u Glasilu Sindikata umirovljenika.