Institut za društvena istraživanja u Zagrebu   

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) javna je neprofitna znanstveno-istraživačka organizacija osnovana na poticaj Sveučilišta u Zagrebu 1964. s ciljem provođenja temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja iz područja sociologije i srodnih disciplina. 
Naša je misija sustavno, longitudinalno i interdisciplinarno provođenje društveno značajnih, temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja različitih aspekata hrvatskoga društva primjenom kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Teme naših istraživanja uključuju: društvene strukture, urbanu/ruralnu sociologiju, mlade, obrazovanje, znanost, religiju, održivi razvoj te rodne i društvene nejednakosti. IDIZ-u je 2012. godine dodijeljeno službeno priznanje Europske komisije  “HR Excellence in Research“. 
Unutar Instituta djeluju 4 znanstvenoistraživačka centra: Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO), Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti (CIDNO), Centar za omladinska i rodna istraživanja (CORI) i Centar za istraživanje znanosti i prostora (CIZIP). Suradnice/i Centra za omladinska i rodna istraživanja (CORI) pri Institutu posjeduju ekspertizu u provođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja s temom rodne (ne)ravnopravnosti, obitelji i promjena u rodnim ulogama, majčinstva, kvalitete života, društvenih nejednakosti, društvene strukture i tržišta rada. Posljednjih su godina radile/i na nizu projekata u kojima su istraživane rodne razlike na tržištu rada i režimi pomirenja privatnog i radnog života. Osim toga, suradnice/i CORI-ja radile/i su i na još desetak projekata u području istraživanja roda, mladih i tržišta rada.

www.idi.hr