CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje   

CESI je feministička organizacija koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. 
CESI svoje djelovanje temelji na radu za opće dobro, a u skladu s vrijednostima feminizma, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti. Jedan od važnih preduvjeta za emancipaciju žena njihova je ekonomska osnaženost i samostalnost jer je poznato da većinu siromašnih i socijalno ugroženih osoba u svijetu čine upravo žene. 
CESI radi i na povećanju društveno-socijalne uključenosti marginaliziranih grupa. Ciljeve programa ostvaruje kroz prikupljanje podataka o statusu žena, provođenje različitih edukacijskih i mentorskih programa, kreiranje i izdavanje edukacijskih materijala i multimedijskih sadržaja namijenjenih institucijama, poslodavcima i nezaposlenim ženama, pripadnicama manjina te ženama s invaliditetom. 
Akcije osvješćivanja i informiranja javnosti CESI provodi kroz kampanje i javna događanja, te osnažuje žene i pruža informacije i savjete putem telefona, grupa podrške i online savjetovanja. Pokrenuli su besplatno pravno savjetovalište koje pomaže ženama u ostvarenju radnih i socijalnih prava te internetski portal Radnica.org, na kojem prokazuju diskriminatorne prakse. 
Na temi rodne jednakosti u plaćama žena i muškaraca radili su kroz EU projekt „Rodne razlike u plaćama: Nova rješenja za stari problem“ u sklopu kojeg je pokrenuta neformalna EU mreža – GenderWageWatchers – http://genderpaygap.eu/.

www.cesi.hr