Sindikat umirovljenika Hrvatske

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) je dobrovoljna, nestranačka, humanitarna udruga civilnog društva hrvatskih umirovljenika/ca, koja se sindikalnim oblicima djelovanja bori za ostvarenje socijalnih, ekonomskih i građanskih prava umirovljenika/ca i starijih osoba. Osnovan je 18. kolovoza 1992. godine, a od 1995. izdaje mjesečnik „Glas umirovljenika“ te već petnaestak godina ima registrirano pravno i psihološko savjetovalište.
Od 1993. godine punopravno je udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a od 2004. godine član je FERPA/Europske federacije umirovljenika/ca i starijih osoba te je vrlo aktivan u njezinu djelovanju. Od svojih početaka, SUH se zalaže za jednakopravnost između žena i muškaraca, a i u svojem Statutu zagovara rodnu kvotu od najmanje 40% za svaki od spolova. 
Aktivno je sudjelovao u raspravama i inicijativama po pitanju rodnog jaza u plaćama i mirovinama, u suradnji sa ženskim sindikalnim grupama, Ženskom mrežom i CESI-jem. U pregovorima o mirovinskim reformama kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike/ce i starije osobe SUH je posebno zagovarao unapređenje položaja umirovljenih žena, te njihovu zaštitu od siromaštva. 
SUH je često pozivao nadležne vlasti da raznim mjerama pomognu ženama koje zbog neuravnotežene podjele odgovornosti žena i muškaraca za skrb te nižih plaća imaju i do 25 posto niže mirovine, a što se posebice odražava na pogoršanu ekonomsku neovisnost žena koju one najviše osjete u starosti. SUH se posebno angažira za promjenu načina izračuna mirovina s ciljem priznavanja neplaćenog rada žena vezanog za djecu, obitelj i kućanstvo, te novog modela obiteljskih mirovina.

www.suh.hr