Institut za jednakost žena i muškaraca                      

Institut za jednakost žena i muškaraca osnovan je 2002. godine u Belgiji. Institut je javna organizacija koja se bavi promoviranjem rodne jednakosti i borbom protiv svih oblika rodne diskriminacije i nejednakosti. 
Neke od aktivnosti Instituta su provođenje studija, informiranje te tužbe žrtava diskriminacije na temelju roda. Rodne razlike u plaćama u središtu su aktivnosti Instituta za jednakost žena i muškaraca od njegova začetka. Godine 2006. savezna je vlada donijela odluku da se usustave službeni podaci o rodnim razlikama u plaćama na godišnjoj razini. 
Od 2007. godine Institut u suradnji s Federalnom javnom službom za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog i Općom upravom za statistiku objavljuje godišnje izvješće, koje sadrži jasne preporuke. Ta izvješća privlače veliku pozornost medija i pomažu u tome da rodne razlike u plaćama ostanu dio političkog dnevnog reda. Godine 2010., za vrijeme belgijskog predsjedanja Europskom unijom, Institut je objavio izvješće o rodnim razlikama u plaćama za Europu i organizirao veliku konferenciju o toj temi. Godine 2012. izglasan je Zakon o rješavanju rodnih razlika u plaćama koji je djelomično nadahnut preporukama izvješća o rodnim razlikama u plaćama. 
Između ostalog u njemu piše da na nacionalnoj razini kolektivnog pregovaranja o uvjetima rada postoji obveza provođenja rasprave o rodnim razlikama u plaćama i o tome kako ih riješiti. Osim toga, Institut objavljuje podatke o rodnim razlikama u mirovinama. Iako je taj jaz problematičan i iako su starije žene više u opasnosti od siromaštva, rod se trenutačno ne uzima toliko u obzir u tekućoj raspravi o tome kako provesti reformu mirovinskog sustava za buduće generacije.

www.igvm-ief.belgium.be