Uvodna konferencija i performans, 6.11.2018.

Uvodna konferencija i performans – video, 6.11.2018.

U organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Hrvatskom saboru je predstavljen novi EU projekt “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj. Projekt su predstavili nositeljica projekta, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partneri na projektu Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Institut za ravnopravnost muškaraca i žena iz Belgije, kao i tri institucije koje podržavaju projekt: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo uprave.

Događanje je otvorila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja se ukratko osvrnula na trenutačnu situaciju vezanu uz jaz u plaćama i jaz u mirovinama između žena i muškaraca te predstavila ciljeve projekta, projektne partnere, podržavajuće institucije,vrijednost i trajanje projekta te glavne aktivnosti i očekivane rezultate.

U svom izlaganju naglasila je da smo 3. studenog obilježili Europski dan jednakih plaća, dan kada žene, za razliku od svojih muških kolega, simbolično prestaju primati plaću te sljedeća dva mjeseca rade besplatno. U EU žene zarađuju 16,2% manje od muškaraca, a u RH oko 11%. Uzroci nejednakih plaća su višestruki, a uključuju činjenicu da žene češće rade u nepunom radnom vremenu, da rade u slabije plaćenim sektorima, da se pri napredovanju suočavaju sa staklenim stropom te da češće moraju preuzimati odgovornost za obiteljske i kućanske obveze. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, prosječna mjesečna bruto plaća žena u Republici Hrvatskoj iznosila je 7.471 KN, dok je za muškarce iznosila 8.422 KN, što znači da su žene zarađivale 11,3% manje nego muškarci. Dulje vrijeme ukazujemo kako bi ovakva statistika mogla biti rezultat vertikalne segregacije, odnosno situacije da se žene u spomenutim područjima djelatnosti tradicionalno zapošljavaju na hijerarhijski nižim pozicijama koje su povezane s nižom zaradom.

Jaz u mirovinama izravno je povezan s postojećim jazom u plaćama te se na taj način nepovoljniji položaj žena i povišen rizik od njihovog siromaštva nastavlja i nakon izlaska s tržišta rada. Jaz u mirovinama muškaraca i žena u Republici Hrvatskoj 2014. godine je iznosio 20,4% a u Europskoj uniji iznosi visokih 36,6%.

Razlikom u mirovinama između žena i muškaraca pogoršava se situacija žena te ih se ostavlja izloženima socijalnoj isključenosti, stalnom siromaštvu i ekonomskoj ovisnosti, posebice od strane njihovih bračnih i izvanbračnih partnera.

Naime, prema podacima iznesenim u Izvješću Europskog parlamenta, postotak starijih žena kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost (2014.) iznosio je 20,2%, u usporedbi s 14,6% muškaraca. Razlike u mirovinama odražavaju i segregaciju na tržištu rada te ukazuju na veći postotak žena koje rade nepuno radno vrijeme, za nižu satnicu, uz prekide u radnom odnosu i s manjim brojem godina radnog staža zbog neplaćenog rada koji obavljaju kao majke i njegovateljice u svojim obiteljima. U kontekstu navedenog, a što se također navodi i u Izvješću Europskog parlamenta, očito je kako je razlika u mirovinama povezana s brojem podignute djece tijekom života te da je ta razlika u mirovini muškaraca i žena u slučaju udanih žena i majki mnogo veća od one neudanih žena koje nemaju djecu.

Pravobraniteljica je istaknula da smo se odlučili za provedbu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koji će se baviti gotovo nevidljivom temom rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama, što za posljedicu ima socijalnu i ekonomsku nesigurnost za žene. Projektom se žele osigurati standardi, mjere i akcije koji će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene. Ciljana skupina su predstavnici/e vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenici/e srednjih škola na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ukupna vrijednost projekta: €468,510.20,a provodit će se od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020.

Osim pravobraniteljice, pozdravnim riječima prisutnim predstavnicama i predstavnicima ureda Vlade RH, međunarodnih institucija, ministarstava, ureda Grada Zagreba, sudova, akademske zajednice, sindikata, instituta, političkih stranki, predsjednicama županijskih Povjerenstava za ravnopravnost spolova i koordinatorima i koordinatoricama za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, kao i predstavnicima/ama organizacija civilnog društva i medija obratili su se i predstavnici/e podržavajući institucija: Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, Branka Ramljak, državna tajnica Ministarstva znanosti i obrazovanja te Katica Prpić, državna tajnica Ministarstva uprave. Prisutne su pozdravili i posebna izaslanica predsjednice RH, savjetnica za društvene djelatnosti i mlade, Renata Margaretić Urlić, i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica, Irena Petrijevčanin Vuksanović.

U sklopu predstavljanja projekta izveden je i kratak performans pod nazivom „Jučer, danas, sutra“ koji su u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova osmislili Mario Kovač i Petra Radin, a izvela djeca glumci Vid i Lucija te odrasli glumci Petra Težak i Rade Radolović. Performans je uključio prikaz neravnopravne koristi koju žene i muškarci uživaju kao rezultate svog rada, a pročitano je i pismo žene sa šestero djece koja ukazuje na sve konkretne probleme neravnopravnog vrednovanja ženskog rada na tržištu rada.

Na kraju su govorili predstavnici i predstavnice partnera na projektu: ispred Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, stručni suradnik Josip Šipić, ispred Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI, koordinatorica Anamarija Tkalčec, ispred Sindikata umirovljenika Hrvatske, pravna savjetnica Mia Škarica i ispred međunarodnog projektnog partnera Instituta za ravnopravnost muškaraca i žena iz Belgije, koordinatorica Hildegard Van Hove.