Izrada modela kolektivnog ugovora

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak u vezi izrade modela kolektivnog ugovora, aktivnosti projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. U kolektivnom ugovoru prezentirat će se međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir na području rada, a važnost dokumenta je što će sadržavati analizu kolektivnih ugovora te smjernice za izradu ugovora iz aspekta rodne ravnopravnosti te dobre prakse u europskim zemljama. Kolektivni ugovor će biti temelj za sastanke s nadležnim ministarstvima te sindikatima i poslodavcima.

Na sastanku su sudjelovale/i predstavnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; Mladenka Morović, članica projekta te Jasna A. Petrović i iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.