Sastanak s Državnim zavodom za statistiku

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicama Državnog zavoda za statistiku: gđom Lidijom Brković, glavna ravnateljicom; gđom Andreom Galić Nagyszombaty, načelnicom Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima;  gđom Dubravkom Rogić-Hadžalić, načelnicom Sektora demografskih i društvenih statistika; gđom Katarinom Litva, voditeljicom Službe statistike tržišta rada i gđom Snježanom Varga, višom savjetnicom – specijalisticom u Službi statistike tržišta rada. Na sastanku se razgovaralo o podacima koje je Državni zavod za statistiku, na zahtjev Pravobraniteljice, dostavio Institutu za društvena istraživanja za provedbu istraživanje unutar projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” te o dostupnosti podataka i statističkim analizama vezanim uz tržište rada i zaposlenost, pogotovo rodni jaz u plaćama i mirovinama te izvješćima Eurostata i Državnog zavod za statistiku vezanim uz rodni jaz u plaćama i mirovinama.

Pravobraniteljica je iznijela potrebu dubljih analiza iz rodne perspektive kako bi se uvidjeli uzroci rodnog jaza u plaćama i neravnopravnosti na tržištu rada u Hrvatskoj, što je i tema projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” te je predložile daljnje sinergijsko djelovanje u prikupljanju i unaprjeđenju baze statističkih podataka. Na sastanku su sudjelovale/i i predstavnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Mladenka Morović, rukovoditeljica Službe za opće poslove; Sanda Brumen, koordinatorica projekta, Josip Šipić ispred Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) te Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.