Održan partnerski sastanak

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je partnerski sastanak na kojem su teme bile produljenje trajanja projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” do kraja 2020. godine te novog rasporeda projektnih aktivnosti. Razgovaralo se o aktivnostima koje se trenutno provode: izrada Modela kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja, priručnika za edukaciju na temu rodnog jaza u plaćama i mirovinama te izvješća o rezultatima procjena učinkovitosti radionica „Ravnopravnost za sve“. Nakon toga predstavljene su predstojeće aktivnosti – sastanci s ministarstvima i saborskim odborima kojima je cilje predstavljanje strateških dokumenata koji se izrađuju unutar projekta.
Na sastanku su sudjelovale/i predstavnice/i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice; Mladenka Morović, članica projekta; Sanda Brumen, koordinatorica projekta; te predstavnici/e partnerskih organizacija Josip Šipić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) te Jasna Petrović i Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.