Objavljena je brošura Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja

Objavljena je brošura Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koju je kreirala Partnerska organizacija Sindikat umirovljenika Hrvatske SUH. Brošura je tiskana na hrvatskom jeziku a elektroničke verzije su dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku u rubrici Publikacije, odnosno na sljedećim linkovima: hrvatska verzija i engleska verzija.