Održan sastanak u vezi organizacije završne konferencije

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je partnerski sastanak na kojem se razgovaralo o organizaciji završne konferencije i performansa u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koji će se održati u studenom 2020. godine a na kojem će stručnjaci/kinje iz zemlje i inozemstva predstaviti planove i ekspertize na području jednakih plaća, rodne jednakosti i tržišta rada. Zaključci konferencije bit će predstavljeni stručnjacima/kinjama i donosiocima politika na lokalnoj, regionalnoj i EU razini u cilju postizanja vidljivosti i održivost projekta. Ciljana populacija konferencije su: mediji, saborski/e zastupnici/e, predstavnici/e vlasti na nacionalnoj i lokalnoj vlasti, akademska javnost, studenti/ce, predstavnici/e civilnog društva, članovi/ice EQUINET-a, stručnjaci/kinje na područku rodne ravnopravnosti, umirovljenici/e, javni i privatni sektor, te šira javnost. Na sastanku su sudjelovale/i predstavnice/i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice; Mladenka Morović, članica projekta; Sanda Brumen, koordinatorica projekta; te predstavnica partnerske organizacija: Anamarija Tkalčec (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI).