Objavljen je Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama

Objavljen je Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koju je kreirala partnerska organizacija CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Brošura je tiskana na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku a elektroničke verzije su dostupne u rubrici Publikacije, odnosno na sljedećim linkovima: hrvatska verzija i engleska verzija.