Obilježavanje dana jednakih plaća, Teatar &TD, Zagreb, 4.11.2019.