Predstavljanje projekta u sklopu predavanja na 10. kongresu studenata prava, 19.10.2018.