Održan partnerski sastanak

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s partnerskim organizacije na temu provedbe projekta. Na početku su predstavljene provedene aktivnosti u periodu od srpnja 2020. godine: distribucija priručnika Model kolektivnog ugovora – rodni aspekt kolektivnog pregovaranja temjesečno objavljivanje tekstova u Glasu umirovljenika, dok je iznijeto da su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Državni inspektorata podržali implementaciju Modela kolektivnog ugovora. Razgovaralo se i o aktivnostima koje su u pripremi te završnoj konferenciji koja će biti održana pri kraju projekta.  

Na sastanku su sudjelovale/i predstavnice/i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice; Mladenka Morović, članica projekta; Sanda Brumen, koordinatorica projekta; te predstavnici/e partnerskih organizacija Josip Šipić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), Anamarija Tkalčec (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) te Jasna Petrović i Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.